Förslag om vinstbegränsning berör inte tandvården

2016-11-08 presenterade regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu sitt betänkande ”Ordning och reda i välfärden”.  Betänkandet är ett delbetänkande och utredningen ska lämna ett slutbetänkande senast den 2 maj 2017. Utredningen avser sådan hälso- och sjukvård som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Det innebär att utredningens förslag inte berör tandvården. Utredningen föreslår: Vinstbegränsningar som innebär att endast juridiska personer som har tillstånd ska få ta emot offentlig finansiering. Rörelseresultatet får...

Privattandvårdsupplysningen

Privattandvårdsupplysningens öppettider:
måndag, tisdag, torsdag kl. 8:00-16:30.
(Lunchstängt 11:30-12:15)

Telefon: 08-555 446 55


    Evenemang

    Seminarium Privat äldretandvård

    Datum: 2016-12-06
    Plats: IVA Konferenscenter

    Många äldre har problem med tandhälsan. Inte minst bland de sköra och sjuka finns ett omfattande behov av tandvård. I […]