Föreskrift om utredning av vårdskador

Socialstyrelsen har beslutat om en ny föreskrift om utredning av värdeskador. Den träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter då den nuvarande föreskriften om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Till föreskriften >>    

Regeringens budgetproposition

Måndagen den 21 september presenterade regeringen sitt förslag till budget för 2016. Regeringen aviserar att de tänker föreslå att åldern för den fria barn- och ungdomstandvården ska höjas...

Pressat ekonomiskt läge för IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer inte att klara sitt uppdrag nästa år. Det säger generaldirektör Gunilla Hulth Backlund till tidningen Altinget. Myndigheten får inte ökade anslag...