Tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet
Om du är 20 år eller äldre omfattas du av det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att du får ett
ekonomiskt stöd för din tandvård från försäkringskassan vid många behandlingar.
Ersättningen betalas ut direkt till din tandläkare och är avdragen på din räkning.
Storleken på ersättningen beror bland annat på hur gammal du är och vilken typ av
behandling som tandläkaren utför. Om din tandläkare inte är ansluten till
försäkringskassan utgår ingen ersättning därifrån.
Det allmänna tandvårdsbidraget
Personer i åldrarna 20-29 år får 300 kr per år
Personer i åldrarna 30-74 år får 150 kr per år
Personer i åldrarna 75 år och äldre får 300 kr per år
Bidraget kan användas för all tandvård som försäkringskassan ersätter.
Utnyttjas inte tandvårdsbidraget under ett år får du tillgodoräkna dig beloppet nästa år.
Du får tillgodoräkna dig maximalt två tandvårdsbidrag.
Skyddet mot höga kostnader innebär att du som patient betalar kostnader upp
till 3 000 kronor själv (förutom den del som betalas med tandvårdsbidraget).
Kostnader mellan 3 001-15 000 kronor ersätts med 50 procent och
kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent.Exempel på tandvårdsstödet>>

Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som bestämmer priserna i referensprislistan
och vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet.